Els seus advocats al Vallès i Barcelona

Què fem

“El GABINET JURIDIC GHC” de Juan Antonio García Cazorla i Leonardo Hereter Quintana, és un despatx fundat a Sabadell el gener de 1985, inicialment format pels lletrats Juan Antonio García Cazorla i Leonardo Hereter Quintana amb la posterior incorporació de la lletrada Elena Parera Sampere.

 

La nostra dilatada experiència professional de més de 25 anys en l´exercici de l'advocacía, en la que hem assessorat i defensat amb serietat i eficàcia a multitut d'empreses i particulars, ens permet oferir els nostres serveis d'assessorament jurídic i de defensa garantint amb el màxim rigor l'estudi i plantejament de la defensa de l'assumpte del client.

 

Així mateix, la comunicació i confiança entre advocat i client, el tracte personalitzat d'acord amb la magnitut del problema i amb la flexibiltat necessària a las necessitats del client així com donar informació puntual de la marxa i estat del assumpte als nostres clients, són també principis que regeixen en la nostra actuació professional.

Dret Civil


-Herències

-Donacions

-Legítimes

-Compraventes

-Arres....

 

Dret Mercantil


- Constitució de societats mercantils, privades i civils

- Concursos de creditors

- Dissolució de societats

- Fussions d'empreses...

 


Dret Bancari


 

-Responsabillitat bancària per indegut assessorament

- Clàusules terra

-Anulació de contractes: preferents, obligacions subordinades, swaps...

 

 

Dret Matrimonial


- Separacions

- Divorcis

- Parelles de fet

- Violència de gènere....


Dret Penal


-Denúncies

-Querelles

-Delictes societàris

-Estafes i altres delictes... 

Dret Urbanístic


-Expropiacions forçosses

-Gestió Urbanística 

-Urbanitzacions

-Juntes de compensació...


DretLaboral


-Assessorament de contractes

-Acomiadaments

-Negociacions referents a contractes...