El nostre equip està integrat per


Juan Antonio García Cazorla

 

 

 

 

 

 

 

Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona, amb expedició del Títol el 29 de desembre de 1983.

 

Advocat en exercici de la professió amb despatx professional propi i obert al públic des del dia 7 de gener de 1985, havent sigut lletrat extern de diverses entitats crediticies i bancàries, entre elles de l'Assessoria Jurídica Comercial del Banc Central Hispano des de setembre de 1993 fins el setembre de 2003.

 

Mitjançer Familiar.

 

Professor de l'Escola de Pràctica Jurídica del Il.lustre Col.legi d'Advocats de Sabadell des de l'any 1992.  Degà del Il.lustre Col.legi d'Advocats de Sabadell des de el 9 de gener de 2099, càrrec que ostenta en l'actualitat. Anteriorment i durant deu anys va ser vicedegà d'aquesta institució col.legial.  

 

Conseller del "Consell General de l'Avocacia Espanyola", sent el vicepresident de la Comissió d'Ordenació professional i col.legial, així com membre de la Comissió redactora del nou Estatut General de l'Advocacia. 

 

Conseller del "Consell Il.lustre Col.legi d'Advocats de Catalunya" (CICAC) sent en l'actualitat president de les seves comissions d'Honoraris i de Mediació. 

 

Ha publicat diversos treballs principalment de Dret Processal, especialment "La actio interrrogatio in iure" (acció d'interrogació en dret) com a mitjà per donar fi a la vacancia hereditària i aconseguir que el modelat accepti o repudiï l'herència, tant en el dret civil comú com en el de Catalunya publicat l'any 1996 en el Tom IV del Estudis sobre el Dret Processal dirigits per Ignacio Deu Picazo y Julián Martinez- Simancas i Sánchez. 

 

 

 

Leonardo Hereter Quintana

 

 

 

 

 

Es va llicenciar en Dret a la Universitat de Barcelona el juny de 1974.

 

Col.legiat a l'I.llustre Col.legi d'Advocats de Barcelona des de l'any 1974.

Es va incorporar com a membre de l' I.llustre Col.legi d'Advocats de Sabadell l'any 1976.

 

Va iniciar la seva carrera profesional al 1974 com a advocat de l' Assessoria Jurídica del Banc de Sabadell a l'àrea de recuperació de morositat durant diversos anys, on va procedir a interposar tot tipus d'accions civils i penals encaminades a la defensa dels interessos d'aquesta societat. Posteriorment, va ser responsable de l'àrea de Dret Penal i va col.laborar amb el Departament de Contractes del mateix banc. 

 

A partir de 1986 va compatibilitzar la seva  activitat professional al Banc amb l'exercici lliure de la professió al seu despatx privat el qual va fundar amb Juan Antonio García Cazorla, al gener de 1985.

 

A l' abril de 1994 va cessar la seva activitat com a lletrat al Banc de Sabadell,  dedicant-se plenament a la seva  activitat professional en el citat despatx, passant a formar part des d'aquesta data com a advocat extern de l'Assessoria Jurídica del llavors denominat Banc Central Hispano, assumint la defensa del mateix fins l'any 2005.

 

En l'actualitat dedica la seva activitat a l'exercici lliure de la professió principalmente en les àrees civil i mercantil, i és professor de l' Escola de Pràctica Jurídica del Col.legi d'Advocats de Sabadell.

Elena Parera Sampere

 

 

 

 

 

Pèrit i  Professora Mercantil per l'Escola de comerç de Sabadell, es va llicencia en Dret a la Universitat de Barcelona el Juny de 1983.

 

Col.legiada a l'Il.lustre Col.legi d'Advocats de  Sabadell des de l'any 1986.

 

 

Va iniciar la seva  activitat professional com a lletrada a l'Assessoria Jurídica del Banc de Sabadell on va ser  responsable del departament de formalització de garanties reals. Posteriorment, va iniciar la seva col.laboració a l'Assessoria Legal Interna d'aquesta entitat en la formalització d'operacions especials fins al 1997, passant des de aquesta data fins al març de 2010 a exercir les seves funcions com a Directora de l'Àrea Societària del Grup Bancàri Banc de Sabadell, assumint l'especialització en fussions bancàries i tot lo referent a les operacions  societàries de la majoria de les societats que conformaven el citat grup bancàri.

 

Va iniciar la seva col.laboració amb el Gabinet Jurídic García Cazorla & Hereter (GHC) a mitjans de l'any 2008, incorporant-se plenament al mateix, al mes d'abril del 2010, essent especialista en l'àrea mercantil i civil del mateix. 

 

És membre de la Comissió de Formació del Il.lustre Colegi d'Advocats de Sabadell, organitzant conferències i cursos, especialment dedicats a la temàtica societària i mercantil en general.

 

Al mateix temps és professora de l'Escola de Pràctica Jurídica del mateix Col.legi professional on imparteix  formació pel que respecta al Dret Societàri.